BUTIKKEN

DETTE ER TRYKKEFRIHET-

SELSKAPETS BUTIKK

          BOKOVERSIKT


ADVOKATKONTORET

Boken "Advokatkontoret" gir en oversikt over jurister som tjener penger på å arbeide for innvandrere og såkalte flyktninger. Mange av dem har også venstreekstreme holdninger  


ASYLINDUSTRIEN

Her finnes en oversikt over personer som tjener gode penger på innvandrere, asylsøkere og flyktninger.


BYRÅKRATKONTORET

Mange byråkrater lever av å arbeide med innvandrings- og asylsøkere. Her - i denne boken -  finner du mange av dem.


DOMMERKONTORET

Mange dommere dømmer mer i tråd med sin egen venstreekstreme holdning enn etter norsk lov. Dette er en spin-off effekt av at jurist- og advokatstanden blir mer og med venstreekstrem. Boken gir en oversikt over disse dommerne.


DUSTEFORBUNDET

Dusteforbundet var tidligere en oversikt over personer med meninger og holdninger som var hinsides enhver fornuft. Boken gir en oversikt over personer som kommer inn under denne samme kategorien når det gjelder innvandring og islamisering. 


FORSKNINGSKONTORET

Mange såkalte forskere kommer frem til resultater som er mer i overensstemmelse med deres politiske holdninger enn fakta og sannheter. Boken "Forskningskontoret" gir en oversikt over disse såkalte forskerne


JUDASKONTORET

Mange mennesker svikter totalt sin gruppe og sin tro og selger seg mer eller mindre for penger og/eller andre goder. Boken prøver å identifisere disse personene


KRIMKONTORET

Boken gir en oversikt over kriminelle handlinger begått av innvandrere, asylsøkere og flyktninger. Omfanget vil overraske mange.


LANDSSVIKKONTORET

Mange mennesker opptrer mer eller mindre bevisst som landssvikere - det vil si de sviker sitt land med hensyn på innvandring og islamisering. I denne boken finner du en oversikt over personer som sviker sitt land og sitt folk. 


LENSMANNSKONTORET

Boken gir en oversikt over ansatte i politiet og påtalemyndighetene som opptrer mer i tråd med sine personlige politiske holdninger enn hva hva lover og reglementer forutsetter


KOLLABORATØRKONTORET

Innvandringen til landet - gjennom arbeidsinnvandring, asylinnvandring med familiegjennforening og såkalte flyktninger - er nå blitt så stor at det kan kalles en invasjon med påfølgende okkupasjon. Mange samarbeider med okkupantene i en slik grad at de er å betrakte som kollaboratører. Boken gir en oversikt over disse personene


KORSFARERKONTORET

Islam har som mål å vinne total makt i alle land hvor de er representert. Muslimene er nå blitt såmange her i landet at det er nødvendig med korsfarere for å få dem ut. Mange samarbeider med muslimene og promoterer ytterligere innvandring og islamisering av landet. Boken gir en oversikt over disse menneskene

NABOKJERRINGA

Fra nabokjerringas notater

Gir en oversikt over personer nabokjerringa har notert i sin notisbok. Dette er mennesker Nabokjerringa har observert har venstreekstreme hildninger og promoterer innvandring til og islamisering av landet

NETTROLLKONTORET

Denne boken gir en oversikt over såkalte nettroll i Norge. Boken er delt i to - de som er for og de som er imot innvandring. Mye morsomt er blitt skrevet i kommentarfeltene.


NISSELUEFOLKETS KONTOR

Mange nordmenn har fått den så berømte nisselua så langt ned før øynene og ørene at de ikke lenger hverken ser eller hører hva som foregår når det gjelder innvandring og islamisering av landet. Her er en kort oversikt.


PRESSEKONTORET

Det er en kjent sak at de alle fleste ansatte i norske media har personlige politiske holdninger i retning av venstreekstrimisme. Dettegir seg utslag i hva de skriver og hva de skriver om. Boken gir en oversikt over de verste journalistene og lederne


POLITIKERKONTORET

De fleste politikere holder ikke mål - spesielt ikke når det gjelder innvandring og islamisering. Boken gir mange eksempler på politikere som til gangs har sviktet sitt land og sine velgere


PRESTEKONTORET

Ansatte i den norske kirke promoterer islam og muslimsk innvandring mer enn den norske kristelige kulturarv. Bokengir en oversikt over hva disse kristne er i stand til når det gjelder å undergrave kristendommen i landet.


RASISMEKONTORET

Mange nordmenn har en holdning til andre etniske nordmenn som til forveksling ligner på rasisme. I denne boken blir leserne fortalt hva disse etniske nordmennfår seg til for å undergrave det norske samfunn slik vi khenner det i dag


REGNSKAPSKONTORET

At innvandringen og islamiseringen av landet koster milliarder ser ikke ut til å bekymre våre politikere. Boken gir en oversikt over hva dette koster oss ved å gi relevante eksempler


REPATRIERINGSKONTORET

De alle fleste asylsøkere og flyktninger kani våre dager trygt reise tilbake til opprinnelseslandet. Boken gir en oversikt over innvandrere som har gjort seg bemerket i media og offentligheten og som burde få beskjed om å reise tilbake.


RIKSRETTKONTORET

På sikt bør de som har forårsaket skadene på det norske samfunn stilles for retten og fengsles. Boken gir en oversikt over disse - ikke bare de som etter loven kan stilles for riksrett, men også andre som bør bli møtt med et oppgjør i rettsvesenet.


SENSURKONTORET

De aller fleste media snakker og skriver om ytringsfrihet, men samtidig driver de en utstrakt sensurvirksomhet. Dette gjelder ikke bare det de velger å offentliggjøre og hvordan de offentliggjør det, men også den utstrakte sensuren av kommentarer de ikke liker i kommentarfeltene. Boken angir noen av de verste sunsuristene i landet. 


SVARTELISTET

Oversikt over personer som er svartelistet av Nabokjerringa

Dette er personer som totalt har sviktet sitt land og sitt folk med hensyn på innvandring og islamisering