KONTAKT

KONTAKTINFORMASJON


Ansvarlig for selskapet er Oddbjørn Jonstad, e-post jonstad@online.no


Selskapets postadresse: Euro Enterprises. Postboks 145. 1429 Vinterbro


Selskapets e-post: post@trykkefrihetselskapet.no


Selskapets telefon: 451 70 340